Aquells episodis en que tothom parlava del temps que feia.

dissabte, 30 de juny de 2012

Gener de 1911. Les vides que el mar s'endugué

Potser és, apart de la nevada de Nadal de 1962, un dels episodis meteorològics amb més enllaços a Internet. L'any passat es complien 100 anys de l'efemèride i per tal motiu van haver exposicions i actes commemoratius per recordar les víctimes de la tempesta. Els serveis informatius de Televisió de Catalunya se'n van fer ressò en un article al 3/24.

També he trobat un article en el bloc Tejiendo el mundo que descriu les desgràcies ocorregudes aquell 31 de Gener 1911 al litoral català i valencià. "La noche terrible", la tormenta perfecta de 1911.Aquesta pel·lícula filmada durant aquell temporal, malgrat a l'inici posi 1910, ens mostra la força de les onades en un litoral barceloní poc reconeixedor.

No afegiré gaire més del que s'ha publicat, només, per recordar el terrible temporal de mar, deixo la crònica que uns dies després va publicar el setmanari de L'Esquella de la Torratxa que mostra el sentiment de dolor i solidaritat envers a les famílies afligides que va envair als barcelonins, catalans i valencians en veure la magnitud de la desgràcia.

Davant la tragedia

El mar -la , en llenguatge pescador- aquesta fera insaciable que eternament panteja ab inquietuts de misteri, que amaga tants tresors en son fons y descobreix tanta monotonia en sa superficie; aquesta immensitat de neguit, sempre hermosa, però a tot'hora inconseqüent en els seus batecs, acaba d'arrebassar la vida a un grapat de dotzenes de pescadors catalans, homes joves, sans y robustos en sa major part, deixant a centenars de families en la més crudel de les desesperacions y en la més espantosa de les miseries.

Un temporal furiós -temperi, en llenguatge pescador- sorprèn en alta mar una porció de barques que inutilment intenten refugiarse en el port de Barcelona y van, per fí, a estrellarse davant de Montjuic... Ditxós Montjuic!


Això, que està dit aixís, sobriament, prosaicament, ab aquesta buidor de paraules fredes, enclou, no obstant, no sols un poema de desolació, sinó tota una tragedia sentimental d'escenes d'amor y de mort: Valents remitgers, que no han temut mai dofins ni mestralades, plorant ab plor amarg, -tan amarg com la mateixa aigua de l'immens fossar que a sos peus s'obre- plorant de rabia y de dolor davant l'inutilitat dels seus esforsos sobrehumans pera entrar al nostre port; pares que saben nedar y's llensen bravament al mar, deixant als fills, que no'n saben, a la barca, després de donarlos entenimentades instruccions y de despedirse'n ab un adeu... potser pera sempre; hèroes anonims que sacrifiquen la propia vida pera salvar la d'un germà desconegut; un nen de dèu anys que permaneix tancat tota una nit y tota una matinada al fons d'un llagut sense timó, a la ventura de l'horrorós temporal; l'angoixa mortal de dos homes aferrats hores y hores a un tros de fusta; un pescador viudo que agonisa ab lluita desesperada, a pocs metres de la platja, davant dels seus set fills, que inutilment intenten salvarlo; una hermosa embarcació girada cap-per-avall, ab la quilla guaitant al cel, solitaria, brandejant a tall de boia, sense rastre de mariners; pilots de fusta vora les roques, restes d'algun bot miserable que deixen endevinar la lluita terrible de les coses y dels homes contra'l furibon embat de les ones gegantines; un sol poble insignificant que perd dinou homes en el temporal!; dos germans que, després d'una valenta estropada fatal, s'han de separar nedant, y a la poca estona un d'ells sent els crits esgarrifosos de l'altre, y, a l'anarlo a auxiliar, se troba sol, perquè'l ventre monstruós ja n'ha fet presa...

Y, davant d'aquesta mar revoltada, una altra mar: una mar de llàgrimes y de desconsol. Y, davant de tot això, el quadre sinistre dels tristos espectadors del drama punyent, dels interessats en la tragedia y íntimament lligats ab els protagonistes: els tendres infants, les esposes, els pares, els avis vellets, que s'han quedat a terra esperant la mala nova; aquelles corrues de veines ab el fanalet anant a la platja; aquelles dones, aquells veins, contemplant, ab el cor oprimit, els peus endinzats en la sorra humida, la fatídica silueta de les ones encrespades; aquell esperar desesperador enfront dels perills segurs, de la fatalitat pressentida...

En el terme de dues hores s'acompliren, davant les nostres belles platges un sens fí de tragedies. Solemnial, grandiós, incansable, el mar, vinga jugar ab les coses y ab els homes. Castigat pel fortissim vent de llevant, el mar rondinava ab un fosc roncar, com un lleó ferit, y volent, sens dubte, tornar mal per mal, se divertia en revolcarse irat; en ageure's y alsarse ab un ritme sense compas, en gronxar desesperadament als pobres pescadors entre montanyes feréstegues y abims profons; en rebotre llaguts, y gussis, y barques damunt del rocam, després d'havelshi robat les veles, l'ormeig, el timó, els rems, tota arma de defensa. Y, aleshores, les queixes dels naufregs ja no devien ser queixes ni gemecs, sinó una extranya barreja de rabia y dolor, de fel y d'odi contra la Natura sense entranyes, y contra les humanes dessidies.


L'endemà, a l'apuntar l'auba, la primera gavina que's desperta, trenca de cop, ab un joiós batement d'ales, la monotonia del fons, una boirina de color de plom que's plau en amagarnos l'horitzó, el punt somniat d'aont desitgem àvidament veure reneixer l'esperansa... Alegre, joganera, baixa la gentil gavina fins arran de les ones, de ses ones amigues, com si anés a besarles, mes de sobte fa un xiscle agut, un petit ronc ofegat, y se'n vola altra vegada amunt, al cel, horroritzada... Damunt les ones hi dansa peresós el cos embotit, horriblement desfigurat, d'un pobre pescador...

En el terme de sis quarts escassos el mar de les nostres platges engolia la vida d'una cinquantena d'homes dedicats a la pesca.

Mentrestant, a la mateixa hora, en l'elegant y confortable menjadoret del Lyon d'Or, una enjoiada parella, un xicot de casa bona y una alegre amiga seva acabaven d'assaborir ab delicia un riquissim llenguado al forn, y's disposaven a paladejar una doble racció d'exquisits llangostins...

-Enjoiada y alegre parella del menjadoret del Lyon d'Or: una almoina, pera'ls pobres pescadors de les nostres platges desolades!


FRA NOI

dimecres, 20 de juny de 2012

Gener de 1898. La riuada de Sant Antoni. La crònica

La comarca que més va patir la gran inundació del Gener de 1898 va ser el Baix Llobregat. Aquí deixo dos testimonis de primera ma.

En primer lloc, el corresponsal de La Vanguardia a L'Hospitalet en una carta que va remetre al seu director y publicada pel diari el 17 de Gener de 1898. Seguidament, uns periodistes de la redacció de la mateixa publicació, llavors amb domicili a la Rambla dels Estudis, número 7, són enviats, junt el fotògraf Fernando Rus, a veure la catàstrofe en directe. La seva crònica es publica el dia 18 de Gener.


Hospitalet de Llobregat 16 enero 1898.
Señor Director de LA VANGUARDIA.

"El aterrador fantasma, el azote de los pueblos del bajo Llobregat, que tantas veces ha llevado el luto y miseria al seno de innumerables familias, formando cuadro de desolación y ruina, ha vuelto á aparecer con todos sus horrores, asolando de un modo terrible esta comarca, cuyos moradores en su generalidad, cifran su subsistencia en los productos de la tierra.

Tres semanas de continuadas y en ciertos momentos, torrenciales lluvias, han sumido en la miseria, á la numerosa clase de obreros agrícolas, que no tienen otros medios para proporcionar á sus hijos el sustento diario que el laboreo de las tierras, viniendo á aumentar el desastre la salida de cauce del caudaloso Llobregat, que ha invadido y continúa á estas horas invadiendo todos los pueblos de esta comarca.

Cerca de 30 años ó quizá más, señor Director, si mal no me han informado, han discurrido sin tener que lamentar los pueblos de esta ribera el mal en la proporción que hoy lo lamentan y tener que llorar las cuantiosas pérdidas que están experimentando, pérdidas materiales tan solo hasta ahora que son las ocho de la mañana, pero que Dios quiera no haya de personales, desconocidas en todo caso hasta el presente á causa de la incomunicación en que está la gran barriada de Marina de este término.

La iniciativa particular y sólo ella desgraciadamente, sin auxilio alguno oficial, empleando importantes capitales en levantar terraplenes en los álveos fluviales, en construir espigones de defensa y márgenes, ha logrado contener por mucho tíempo la corriente en su natural cauce; pero ante la fuerza incontrastable del gran caudal de aguas que han aportado al río sus afluentes y los innumerables cauces secundarios, dado lo general que han sido las lluvias en la comarca catalana, han debido ceder aquellas defensas, rebasándolo todo la corriente y convirtiendo la rica vega del bajo Llobregat en charca inmensa de agua, lodo y ruinas, desde Molins de Rey al mar y hasta la misma base de la montaña de Montjuich, desapareciendo en pocos momentos de la huerta hospitalense, parecida, por sus productos, aunque en menor escala, á la valenciana, productos cuantiosos que, afluyendo al mercado barcelonés, estaban destinados á proporcionar el sustento de centenares de familias.

No han sido suficientes, ante el embate terrible de la corriente, los heroicos esfuerzos del vecindario de estos pueblos, secundados por todas las autoridades locales: todo ha sido inútil para evitar la desgracia.


Hacía ya dos días, según nos informan, que los términos municipales de San Feliu y San Juan Despí, experimentaban los efectos de la salida del río de madre, siendo anegadas sus mejores tierras de cultivo: ayer tocó el turno al pueblo limítrofe de Cornelia, que en masa acudió, según nos manifiestan, á la voz y llamamiento de su alcalde y autoridades, á la defensa del terraplén hace años construido, y si se nos permite decirlo, quizás poco apreciado, y en este caso con poca razón, por algunos; pero la buena voluntad de los esforzados vecinos que allí acudieron haciendo esfuerzos verdaderamente heroicos, para contener el terrible elemento, se estrelló ante la fuerza de la corriente que ha ido creciendo en ímpetu y caudalosa, alimentada por 24 horas seguidas de pertinaz lluvia, y el pueblo y sus campos, y más tarde á las primeras horas de esta madrugada, toda la llamada Marina de esta villa, de suelo feraz y lleno de productos que eran para dentro pocas semanas la esperanza del labrador y las ciento y pico de casas que en su perímetro están edificadas, hánse convertido, no en lago, en mar inmenso, apenando el corazón sólo el considerar las tristes consecuencias, los calamitosos efectos que ha de traer consigo, para estos vecindarios, tamaña catástrofe.

De importancia suma han de ser los daños materiales y las pérdidas ocasionadas; basta solo decir, para el que conozca este término, que la corriente ha llegado por el límite Poniente del distrito, hasta cerca el establecimiento militar llamado «Remonta de Artillería» y por el Sur hasta la parte inferior del cementerio vecinal llamado de la Riereta, en donde empieza el núcleo urbano de la villa, quedando verdaderamente amenazada la parte baja de la misma, por poco que aumente la avenida, cosa que consideramos posible si en la tarde de ayer y noche última ha llovido en la alta montaña y por continuar el tiempo metido en aguas.

Hasta ahora que son las nueve de la mañana, no ha venido noticia de desgracia alguna personal en este término; pero no puede afirmarse que no hayan ocurrido, pues existe verdadera incomunicación entre la barriada de Marina y el cásco de la población. En esta se susurraba á primeras horas de la mañana que en San Juan Despí había que lamentar algunas desgracias personajes. ¡Haga Dios que no se confirme la noticia!

Muchos vecinos de la parte alta de Cornellá han venido á aprovisionarse en los establecimientos de esta villa, á causa de la incomunicación en que se hallan con la calle mayor de aquel pueblo, convertida en verdadero cauce.

Posteriores noticias me indican que hay casas en el barrio de Marina que el agua alcanza una altura de 18 palmos.

He sabido posteriormente que la celosa autoridad de Marina de Barcelona pone y remite á disposición del alcaide varios botes ó lanchas tripuladas por marinos expertos para prestar los auxilios que sean necesarios.

Se ha personado también en la población á primeras horas de la mañana fuerza de la guardia civil montada del puesto de Sans, que ha salido á prestar los auxilios de su instituto.

Al señor Gobernador civil le tiene al corriente el alcalde, por teléfono de cuanto ocurre.

Han comunicado de San Baudilio, también por teléfono, que la corriente se ha llevado una gran parte del puente que cruza el Llobregat.

Dicen que en Cornellá han ocurrido asimismo desgracias personales: no me ha sido dable confirmar la noticia, pero si que la población ha sufrido mucho. El alcalde y concejales, secundados por los dependientes municipales, han permanecido en la Casa Consistorial, dictando acertadas disposiciones y organizando los auxilios que han, podido hallarse á mano.

Se me ha dicho que en el pueblo de Cornellá la guardia civil y mozos de la escuadra ponían en salvo á los vecinos de casas inundadas, sacandolos por las ventanas.
A las diez de la mañana llega la aterradora nueva de que aumenta el caudal del río.
A las doce han noticiado de la capital que salen varias lanchas con sus tripulantes para ésta.

Si adquiero otras noticias las comunicaré á usted.
Se repite de usted atento s. s.
q. b. s. m.

El corresponsal."


"A las tres de la madrugada recibimos del director el encargo de marchar al llano del Llobregat para recoger la impresión personal y directa del alcance de la inundación en el lugar mismo de la catástrofe.

Sin descansar ni un instante empezamos los preparativos de la expedición, que se reducían á buscar el medio de transportarnos al sitio indicado. Ya sea por la hora intempestiva, por la noche tempestuosa, ó por ser ayer la fiesta con que los caleseros festejan á su patrón el glorioso San Antonio, lo cierto fue que no pudimos proporcionarnos ningún carruaje, ni potro alguno para emprender la marcha.

Las horas que quedaban de la noche penúltima las anduvimos de Ceca en Meca, buscando un medio de locomoción que todas las circunstancias hacían difícil de encontrar.

La del alba seria, cuando logramos ajustar un malhadado carro que á poco quedó puesto para nuestro objeto y á cuyas molestias y deficiencias oponíamos nuestro buen deseo y un ánimo que no se achicaba ante la perspectiva de acogernos en el desvencijado costillaje del carrucho.

En compañía de nuestro distinguido amigo don Fernando Rus, emprendimos la marcha por la carretera de Sans, que estaba convertida en un interminable lodazal.

El día se presentaba lluvioso y los plomizos celajes daban un aspecto siniestro á aquel paisaje que há poco se presentaba lozano y floreciente.

A medida que íbamos adelantando camino adentro, por el llano del Llobregat, el terreno íbase haciendo más intransitable y el aspecto de aquellos caseríos con sus paredes empapadas de agua, sus puertas tapiadas hasta una altura de mas de un metro y sus cuadros de verduras arrasadas y alicaídas, hacía presagiar los efectos de la tormenta, que á medida que adelantábamos eran más evidentes y más desconsoladores.

Ya desde allí el paisaje se veía cortado por franjas de agua que cubría las plantaciones bajas y rodeaba con sus manojos de maleza los troncos de los árboles y las vertientes de los terraplenes.

Después de una marcha de más de dos horas, á trechos en el carro, á ratos caminando con fatiga y teniendo que poner en práctico mil recursos de momento, logramos llegar al pueblo de Hospitalet. La noche anterior sus calles eran verdaderos ríos de rojiza corriente; á la hora en que llegamos el agua había bajado de nivel, pero arrastrando consigo todo el afirmado del pavimento y dejando el piso sembrado de escombros y de grava sin ligazón, que resbalaba á la presión del pié y hacía dar tumbos á cada paso.

En la plaza mayor, frente á las Casas Consistoriales, montadas sobre dos carromatos había dos barcas dispuestas á ser lanzadas á la corriente para auxilio de las masías vecinas.

Todos los moradores de aquellas casas, de construcción sencilla y generalmente de dos pisos, se ocupaban en desalojar las habitaciones de la planta baja, mientras numerosos grupos que habían acudido de los alrededores comentaban los sucesos que conocían y ansiaban enterarse de las novedades que se recibieran.

A la primera hora de la mañana el alcalde de Hospitalet don Juan Herp y Badía, con un celo y actividad dignos de todo elogio, había salido en una de las lanchas que el Gobernador señor Larroca había hecho destacar de la Capitanía del Puerto y que por tierra fueron allí trasportadas para las necesidades más urgentes.

Desde la terraza de las Casas Consistoriales un hombre provisto de un catalejo aguardaba la señal que le hicieran los navegantes para acudir en su auxilio.

Estos, después de una travesía penosísima, lograron llegar al Prat y viendo la situación desesperada de este pueblo y los múltiples puntos que reclamaban pronto auxilio, izaron la bandera en la torre de la iglesia.

La corriente había socavado los postes del teléfono y del telégrafo y como la vía férrea está interrumpida, el pueblo del Prat quedó sin mas comunicación que la arriesgadísima de vadear aquel llano que estaba convertido en una balsa inmensa.

Levantóse por tres veces la bandera en lo alto de las Casas Consistoriales de Hospitalet y al punto púsose en marcha el convoy que debía acudir en auxilio de los del Prat.

Componíase de dos carromatos tirados por cuatro caballos cada uno, conduciendo las dos barcazas de la Capitanía del Puerto dotadas de marinos expertos y valerosos, ayudados en sus tareas por los vecinos y por cuantos allí nos encontrábamos.

Nosotros, desatendiendo las advertencias de cuantos allí había, nos empeñamos en embarcar con ellos y con ellos correr los riesgos de aquella empresa cuyos peligros no teníamos para que considerar excesivamente ante el cumplimiento de nuestra misión.

Al cabo de dos kilómetros recorridos con tanta fatiga, llegóse á un punto en que la profundidad de las aguas alcanzaba más de ocho palmos y en que las caballerías negáronse á continuar su camino. Entonces se botaron al agua las dos barcas, mientras fuertes amarras procuraban vencer la fuerza de la corriente; quedáronse los carros en lo alto del ribazo y con esfuerzo desesperado empezó la navegación.

Desde este punto el viaje no fue más que un continuo riesgo.

Las aguas saltaban por cuantos obstáculos se oponían á su corriente, arrastrando árboles, maderas y trozos de muebles, produciendo un ruido imponente y haciendo imposible el vadeo de aquel río sin orillas.

A trechos fue preciso sujetar cuerdas en los troncos de los arboles que quedaban en pie; ora en clavar los remos en el fango de aquel lodazal negruzco, ora agarrarse con los brazos y clavar las uñas en los montones de maleza y de piedras, ó tener que lanzarse fuera de la barca para sostenerla contra la corriente, con agua hasta la cintura y hundidas las piernas en la tierra.


Más ahinco habría sido temeridad que nos habría hecho permanecer aislados, sin poder avanzar ni retroceder, expuestos á no lograr tierra en todo el día y hacer, por tanto, estériles los esfuerzos é inútil la empresa.

Fue preciso retroceder en más de una hora lo que pocos dias antes se anduviera en diez minutos. Cedimos ante la fuerza de la corriente, y ella misma se encargó de lanzarnos entre unas malezas que enredaron la embarcación, y á fuerza de brazos y á fuerza de tiempo pudimos volver á Hospitalet. Allí cambiamos de traje y compramos nuevo calzado, amparándonos otra vez en el carro en que habíamos llegado hasta allí.

Eran las dos de la tarde cuando, sin desayunarnos, tomamos el camino de Cornellá.
El aspecto de este pueblecito era tristísimo, desesperado. Todas las calles estaban cubiertas de agua hasta una altura de cuatro palmos. De un lado á otro había puentes colgantes improvisados con tablones, y todos los infelices vecinos se ocupaban en desalojar los pisos bajos. La noche anterior la Guardia civil tuvo que salvar á los moradores de aquellas casas, sacándolos por las ventanas. Un hombre había ido nadando más de media hora para reunirse con su familia.

Con grandes apuros y el caballo con agua hasta el lomo logramos ganar la cuesta de la estación de Cornellá, y desde allí pudimos contemplar el aspecto del llano.

La casa solariega de la remonta de caballería, la torre del Conde de Bell-lloc, todas aquellas masías, estaban rodeadas de un agua que el viento rizaba en oleaje continuo.

Incomunicado por haberse roto el puente de hierro y madera para el tránsito rodado, San Baudilio se veía envuelto en nubarrones; más cerca San Juan y Hospitalet: allá á lo lejos el Prat y Castell de Fels y Gavá, todo en medio de la gran charca y el lodazal cubriendo el llano y las aguas arrastrando la cosecha...

El cielo gris había cerrado la última claridad de un día triste y fue preciso emprender la vuelta. Con todo no quisimos dejar de aprovechar las últimas horas de aquella jornada penosísima sin apurar el itinerario que la catástrofe nos había trazado.

A buen paso ganamos el camino andado por la mañana, y al trote largo del infeliz caballo, logramos la carretera de Casa Antúnez desde la que el aspecto de la inundación era general.

El mar continuaba alborotado y cenagoso; por la falda de Montjuich habían trazado vertientes accidentadas las piedras que se habían desprendido la noche antes.

Todo tenia el aspecto de miseria y devastación que dejan tras de sí los elementos desencadenados. Daba miedo á los ojos y pesar al alma. La noche cubrió aquel cuadro como si quisiera dar tregua al dolor de contemplarlo.

Cuando llegamos á Barcelona eran más de las seis.

MARCOS JESÚS BERTRÁN."

dimecres, 13 de juny de 2012

Gener de 1898. La riuada de Sant Antoni. Els danys

Malament va començar l'any 1898 que passaria a la història per la guerra entre Estats Units i Espanya on el nostre país va perdre les seves darreres colònies americanes i al Pacific abocant-nos a una profunda crisi d'identitat fidelment representada pels escriptors de la Generació del 98.

Barcelona, per contra, estava en plena expansió. Havia guanyat territori amb l'annexió de les viles properes de Sants, Les Corts, Sant Gervasi de Cassoles, Gràcia, Sant Andreu del Palomar i Sant Martí de Provençals que junt a l'arribada de molta ma d'obra arran de l'Exposició Universal de 1888 va fer que la ciutat doblés la seva població entre 1887 i 1900 de 272.000 a 540.000 habitants. Enmig d'aquest desenvolupament, un fet meteorològic va colpir la ciutat com si d'un mal auguri es tractés.


Al llarg de la història meteorològica de Barcelona trobem un munt de inundacions, ja sigui als seus rius, Llobregat i Besòs, o a les seves rieres naturals repartides per tota la ciutat. Algunes d'aquestes avingudes d'aigua han estat prou catastròfiques com per ser recordades, fins i tot, amb nom popular. Aquest seria el cas de la Riuada de Sant Antoni, que segons el santoral és el 17 de Gener, i que va ser el dia que la inundació va ser més extensa abastant grans extensions de la llera del Llobregat i del Besòs.

Com en totes les catàstrofes naturals hi han causes directes i coadjuvants. Així ens ho explica el Dr. Eduardo Lozano en l'estudi que va fer sobre aquest episodi:

"La capa de agua anotada en el pluviómetro durante los días 13 al 17 inclusive ha sido de 179,4 mm cuya cantidad de agua, aún cuando muy considerable, como corresponde á un intervalo de tiempo de 4 días, parece que no debería haber determinado el desbordamiento de los ríos y torrentes sino fuera por hallarse la tierra empapada á consecuencia de frecuentes y abundantes lluvias que empezaron en la segunda decena de agosto de 1897 hasta la primera de enero de 1898, dando un total de 547,6 mm, cifras que superan para los expresados cinco meses en 45,5 mm al promedio de la lluvia anual en el último decenio de 1887 á 1896."


A grans trets els barcelonins ho van viure tal i com ens ho explica la premsa: "Durante toda la semana, con breves intervalos, ha reinado en Barcelona el temporal. En Aragón y Valencia los rios se han desbordado; las lineas férreas que afluyen á nuestra ciudad han sufrido interrupciones, y aquí ha llovido con una persistencia como pocas veces se había visto, y un viento huracanado rugiendo siniestramente ha puesto en peligro á las embarcaciones surtas en el puerto." La Vanguardia. 16.01.1898. Pàg. 1

Hi va haver qui ho va veure com una mena de càstig diví: "Los aygats d'aquests díes han dexat un ample rastre de ruínes y de miseria en lo Rosselló, Catalunya y Valencia. ¡Rosselló, Catalunya y Valencia! com si'l cel hagués volgut fer obgecte d'un cástich terriblement significatiu á les terres de llengua catalana." La Veu de Catalunya. 23.01.1898. Pàg. 25

La causa, no obstant, és més prosaica i fàcilment explicable per la presència d'un potent anticicló a Europa Central, vents de llevant o xaloc de molt recorregut marítim que incideixen directament sobre les terres abans anomenades i un persistent embossament d'aire fred sobre la península Ibèrica. En definitiva, la típica llevantada amb gota freda.

Dibuix aparegut a L'Esquella de la Torratxa el 21 de Gener, com la majoria de imatges presents a aquest tema, que lloa la feina dels bombers en les tasques de socors a la gent.

Realment, són molts els pobles afectats i els danys tant als camps, infraestructures i edificacions són quantioses. La Veu de Catalunya, llavors encara com a setmanari, fa un balanç de la situació i assenyala a les autoritats estatals com a negligents quan tenen que demostrar la seva eficiència: "Les contínues plujes d'aquestos dies, fan crexer la corrent de la major part dels rius y rieres de Catalunya, fins al punt de desbordarsen alguns ocasionant moltes desgracies personals y pérdues materials d'incalculable importancia. Les avingudes més desastroses son les del Llobregat, Tordera y Besós, essent les poblacions del Prat, Cornellá, Sant Boy, Sant Just Desvern, Sant Vicents dels Horts y Tordera les que han sofert més grans perjudicis.
Per la matexa causa s'enderroquen gran nombre de edificis dels pobles perjudicats. Les linees telefóniques y telegráfiques y'ls ferro-carrils son també inutilisats.
Los primers aussilis enviats á les poblacions de les vores del Llobregat y del Besós, ho foren per l'Ajuntament de Barcelona. Ni l'Estat espanyol, ni la Diputació provincial complexen sos devers en los primers moments de la desgracia."
La Veu de Catalunya. 23.01.1898. Pàg. 32

Com passa moltes vegades en situacions de catàstrofe, la solidaritat entre la gent és indiscutible, més enllà de les actuacions de les autoritats, tal i com ens expliquen a aquest bloc sobre com es va viure la inundació a la localitat riberenca de Sant Boi, on l'ajuda dels religiosos de l'hospital psiquiàtric als veïns va ser reconeguda amb una carta d'agraïment a La Vanguardia.

El Llobregat ben ple aquell Gener al seu pas per Sant Boi. La església de Sant Baldiri en primer terme.

En definitiva, l'impacte dels aiguats a la ciutat i les localitats properes va ser molt gran. Per fer-nos idea de l'abast dels danys provocats per les aigües en diferents indrets de l'àrea metropolitana és millor llegir la crònica que ofereix La Vanguardia el dia 17 de Gener.

Barcelona ciutat:

"El tema de todas las conversaciones en Barcelona, en el día de ayer, fue las inundaciones provocadas por los desbordamientos, de que ya nos ocupamos en nuestro alcance de ayer, como no se habían visto en el llano de Barcelona, desde 33 años acá.
Las inundaciones han revestido excepcional importancia y puede decirse que han sido generales, ya que no solo el Besos y el Llobregat, si que también el Tordera y hasta las rieras y torrentes, ó se han salido de madre ó, por lo menos, han llenado por completo sus cauces con sus crecidos caudales.
En el casco de Barcelona no llegó á revestir gran importancia, por más que las calles de la parte baja, como las de San Ramón y travesías de la del Arco del Teatro, parecían en algunos sitios verdaderos torrentes, que ocasionaron conatos de inundación en algunos sótanos y tiendas de las calles situadas al extremo de las que forman declive, en las cuales quedó depositada una espesa capa de barro.
El aspecto que ofrecen las calles del Ensanche es lamentable, pues con las persistentes lluvias quedan en su mayoría intransitables y en las de mayor pendiente se notan señales de la fuerte corriente que durante los aguaceros ha pasado.
En la calle de Aribau se hundió parte de la acera frente á las casas números 8 y 10 y en la Rambla de Cataluña el hundimiento de la acera, arrastró consigo la pared de un solar inmediato. Las filtraciones han originado también hundimientos en algunas calles de construcción reciente y en la carretera de Vista-Alegre se ha desplomado por igual motivo buena parte del muro de contención de la misma, que corresponde al trozo en donde está situado el restaurant de Miramar.
El fuerte vendabal ha producido también algunos desastres, derribando una eerca en la calle del Marqués del Duero, otra en la de Mallorca y otra en la de Claris, siendo lo más sensible de estos accidentes las lesiones de alguna gravedad que se produjo una pobre anciana al caer en la primera de dichas calles en el momento en que trataba de huir porque vió que la pared oscilaba, en donde se halla el almacén de carbón vegetal.
Durante el día de ayer continuaron los desprendimientos de tierras en la calle de Roger de Flor, sección comprendida entre las de Cortes y Diputación, por lo que una numerosa brigada de obreros pasó la tarde ocupada en colocar nuevos puntales en la zanja, que se halla llena de agua.
En muchas calles de Barcelona, y particularmente en la de la Platería, han sufrido desperfectos los empedrados con motivo del temporal de estos días, y tanto el paseo de la Industria como las Rondas, se hallan en deplorable estado.
La parte alta, sobre todo Gracia y San Gervasio, por estar enclavadas en las faldas de montes que vertían con mayor rapidez sus aguas, convirtieron en torrentes sus calles, y muchas tiendas y sótanos fueron invadidos por el agua, si bien no ocurrieron, que sepamos, averías de importancia.
En las Corts de Sarria se hundió una pared en el Colegio del Niño Jesús, sin que por fortuna ocasionara ninguna desgracia.
En Horta perecieron dos caballerías y unas cuantas aves de corral."

El port i la façana marítima:

"Las aguas dei puerto y de la rada, hasta algunas millas mar adentro, aparecieron ayer con ese color terroso que denuncia las grandes avenidas de los ríos, torrentes y cañadas.
Toda la superficie del mar, en una extensión que llegaba hasta el horizonte, había perdido su color propio á causa de los extraordinarios desagües habidos en la costa.
El temporal recrudeció en la madrugada de ayer impelido por fuerte viento ESE. Las olas se erguían en todas direcciones, levantando enormes cantidades de agua que perdían muchas veces su equilibrio antes de llegar á ia playa, deshaciéndose en nubes de espuma.
Muchos curiosos contemplaron el imponente estado del mar, desde la playa del Astillero y desde el espigón del muelle de San Beltrán, en cuyos puntos se distinguía perfectamente cómo las olas se estrellaban furiosas así en el dique del Oeste del puerto, como en los acantilados del Morrot.
.....
En el interior del puerto, si bien hubo bastante marejada, no se dejaron sentir los efectos del temporal por ser éste debido á viento de Levante que no perjudica á la bahía.
.....
En las playas veíanse troncos de arboles, frutos y otros diversos objetos arrojados por el mar.
A primeras horas de la mañana el carabinero de punto en el muelle de San Beltrán, observó que flotaba el cadáver de un hombre, cerca del ángulo que forma dicho muelle con el de Barcelona."


La conca del Besòs:

"A media noche, el aspecto del rio era imponente.
Para una impresión artística era grandioso el panorama qne se contemplaba desde las cercanías de la riera de Horta, que también se había desbordado en la parte de San Andrés de Palomar.
Desde allí la anchura del río se calculaba de cerca de un kilómetro, ocultando á la vista todos los desniveles del terreno bajo la planicie de su móvil corriente, y de las aguas cenagosas se veían surgir como siluetas que casi desvanecía la oscuridad de la noche, los árboles de la carretera, algunos cañaverales que resistieron el empuje de las aguas, y varias masías que ocultaba en parte la crecida, viéndose de algunas únicamente la parte alta de la casa.
A la grandiosidad del espectáculo ayudaba el ruido de las aguas que, al chocar con los obstáculos que se oponían á su libre marcha, semejaba en algunas ocasiones, combinado con el del furioso vendabal, el rugido especial del mar agitado.
.....
La crecida empezó, como ya adelantamos ayer, el sábado por la tarde.
A las seis había aumentado el caudal llenando por completo ei álveo.
Alarmáronse justamente los habitantes de sus inmediaciones y muchos de ellos se pusieron en salvo.
A las seis y media cubrían ya las aguas parte de la carretera, y el tranvía de vapor de Badalona tuvo que suspender sus viajes.
La avenida fue tan rápida que no pudieron algunos labradores sortearla, y viéndose aislados, empezaron á disparar tiros en demanda de auxilios que no se les podían prestar por falta de medios, aumentando la dificultad la oscuridad de la noche.
.....
Con la luz del día se vio el tremendo cuadro, é inmediatamente empezaron los trabajos para averiguar la extensión de las aguas y los desperfectos causados, dirigiéndose el teniente señor Canales á «Cal Berro», con agua hasta el pretel del caballo, averiguando que allí se hallaba uno de los guardas de consumos desaparecidos, hallándose todos con agua hasta la cintura á pesar de haberse subido á una mesa.
.....
El señor Falques, con sus héroes, se dirigió hacia el mar y vióse que el río, rompiendo el terraplén del estribo derecho del puente de hierro, frente á San Adriá, se desbordó tomando la dirección de la Mina y del Campo de la Bota, formado un segundo río.
En la vía férrea, la fuerza de las aguas arrastró en una extensión de unos 250 metros la tierra del terraplén, dejando al descubierto los rails y las traviesas.
.....
La fuerza del agua fue espantosa, derribando un muro de mucha resistencia del «Depósito de aguas del Besós», y otro muro de mampostería de 56 centímetros de ancho en una extensión de 20 metros y destruyendo el primer tramo del puente de la carretera de Mataró.
.....
Los perjuicios originados por la avenida son grandes, pues con decir que la extensión de la inundación es de más de cinco kilómetros cuadrados está dicho todo.
Decíase que habían ocurrido algunas desgracias personales, pero no hay noticia comprobada de que sea exacto este rumor.
El río, que al anochecer aunque había decrecido presentaba una masa imponente, arrastraba gran número de plantas, gabillas, árboles y animales muertos y habiendo inundado infinidad de huertas que surtían de hortalizas los mercados de Barcelona ha causado inmensas pérdidas á aquellos labradores, y quiera Dios que no queden baldíos por algún tiempo aquellos campos que por hoy son ciénagas."

La conca del Llobregat:

"...en San Baudilio de Llobregat las aguas del rio empezaron al anochecer del sábado, aumentando rápidamente de nivel é inundando gran número de casas. De éstas se hundieron tres, cuyos vecinos pudieron salvarse, aunque no sus muebles y enseres que constituían el humilde ajuar de aquellas viviendas. Otros tres que amenazaban derrumbarse fueron desalojados por orden de la autoridad.
La carretera que une á Cornellá con San Baudilio esta enteramente inundada y se hace intransitable en un trayecto de dos kilómetros á lo menos.
El alcalde de aquella población ha solicitado que le fuesen enviadas bombas de esta ciudad, con las que poder desaguar los sótanos y puntos bajos; pero la petición no ha podido ser atendida, pues destruido el puente, como comunica el corresponsal de Hospitalet, é interrumpida la circulación del ferrocarril, no ha habido medio de mandar las máquinas solicitadas.
Por lo que respecta, al puente derruido, podemos decir que era propíedad del municipio que lo había construido á sus expensas y tenía arrendado á una sociedad, que cobraba los derechos de pasaje. A las primeras horas de la madrugada de ayer, una pareja de la Guardia civil impedía el paso por el puente, en previsión de que pudiese venirse abajo arrastrado por la corriente, como luego aconteció. Esta prohibición fué la causa de que ayer no viniesen á Barcelona las tartanas de San Baudilio de Llobregat.
—Otra de las poblaciones que, según se supone, debe haber sufrido más perjuicios es la del Prat. Enteramente aislada como se halla no puede saberse de momento como podrá establecerse la comunicación, pues el agua ha socavado los postes del telégrafo y del teléfono, además de inundar la carretera y la línea del ferrocarril. El único punto que puede comunicar telefónicamente con Barcelona es la granja Casanovas, situada á alguna distancia y rodeada de agua hasta la altura de un metro. Por distintos puntos hánse enviado parejas de la guardia civil á la población con objeto de conocer su estado.
San Vicens dels Horts, como San Juan Despí y el Prat tiene todos sus campos anegados, pues el llano del Llobregat, visto desde las alturas de Montjuich, desaparece bajo una inmensa sábana de agua sucia.
El agua del río bajaba ayer mañana hasta la barriada de Casa-Antunez inundando gran parte los terrenos circundantes junto con el Hipódromo, el Arsenal civil y otras construcciones.
.....
En la población del Prat la situación es desesperada, teniendo que guarecerse, algunos vecinos en las casas del campo, telefoneando a las cuatro de la mañana que el ímpetu de la corriente del Llobregat y la cantidad de agua que por éste se deslizaba nunca se había visio; que con frecuencia disparaban en las casas de campo pidiendo auxilio."

Com podem veure són les localitats del delta del Llobregat les més afectades. En una tercera part sobre aquest esdeveniment meteorològic podreu llegir les experiències de primera ma que van viure dos periodistes.


dimecres, 6 de juny de 2012

Gener de 1898. La riuada de Sant Antoni. L'anàlisi acadèmic

El mes de Gener de 1898 és un dels més plujosos en la història meteorològica de Barcelona amb 233,0 mm, gran part dels quals van caure en l'episodi de mitjans de mes. Els rius Besòs, Llobregat i Tordera surten de mare i provoquen nombroses desgracies personals i quantioses pèrdues materials. Passarà a la història meteorològica catalana com la riuada de Sant Antoni.

Aquí teniu l'anàlisi que va fer el Dr. Lozano de la Reial Acadèmia.


NOTA SOBRE EL ÚLTIMO TEMPORAL, LEÍDA POR EL ACADÉMICO NUMERARIO

DR. D. EDUARDO LOZANO Y PONCE DE LEÓN.

La terrible inundación del llano de Barcelona y pueblos comarcanos, en las cuencas del Besós y del Llobregat, ha producido la ruina de numerosas familias, viniendo á confirmar una vez más con una dolorosa experiencia la previsión de esta Real Academia que ha procurado dar la voz de alarma en varias ocasiones á fin de llamar la atención pública sobre el peligro de las inundaciones, con el objeto de que no estuvieran desprevenidos los barceloneses y se evitaran á tiempo y en lo humanamente posible catástrofes da la índole de la que ahora lamentamos; pues han sido muchos los trabajos aquí presentados con el expresado fin.

Al presentar esta nota no me propongo, pues, insistir acerca de un tema ya debatido en diferentes sesiones de esta Corporación, sino exponer á la consideración de los Sres. Académicos algunas circunstancias notables observadas en el último temporal:

1. La capa de agua anotada en el pluviómetro durante los días 13 al 17 inclusive ha sido de 179,4 mm cuya cantidad de agua, aún cuando muy considerable, como corresponde á un intervalo de tiempo de 4 días, parece que no debería haber determinado el desbordamiento de los ríos y torrentes sino fuera por hallarse la tierra empapada á consecuencia de frecuentes y abundantes lluvias que empezaron en la segunda decena de agosto de 1897 hasta la primera de enero de 1898, dando un total de 547,6 mm, cifras que superan para los expresados cinco meses en 45,5 mm al promedio de la lluvia anual en el último decenio de 1887 á 1896. Además de esta causa ha contribuido á producir la inundación que ha ocasionado más estragos de cuantas se recuerdan (á excepción de otra en el ano 1842) la extensa región ocupada por el temporal; de modo que en todas partes se formaban arroyos y torrentes que precipitaban á la llanura toda el agua caída de las nubes. No debe olvidarse tampoco que la condensación del vapor acuoso podrá haber sido más abundante en las cumbres y vertientes de las montanas circunvecinas.

2. La persistencia del temporal se explica por haber permanecido casi estacionario un centro de mínima presión hácia el estrecho de Gibraltar, lo cual ha originado en Barcelona un viento casi constante de Levante oscilando del N.E. al S.E. en conformidad con la ley Buys Ballot; manteniéndose altas las presiones porque en dicha área de mínima presión no bajó ésta de 760 mm subiendo á 762 y 765 milímetros; pero formándose líneas isobáricas alrededor de esta depresión relativa cuya altura crecía á medida que se alejaban del centro.

Este hecho nos da razón de que el barómetro señalara en Barcelona una altura superior á la normal durante el decenio para los días respectivos (llegando á 769 mm en lo más recio del temporal) como puede verse en detalle en los estados que se facilitan para su publicación á los diarios de esta capital.

3. Tambien se explica de un modo análogo, y por la abundante condensación del vapor acuoso, que la temperatura haya sido más elevada que en los correspondientes días del decenio mientras ha durado el temporal.


A fin de que los Sres. Académicos puedan formarse idea exacta de la trayectoria recorrida por este notable centro de mínima presión relativa, tengo el gusto de acompañar esta nota con una copia de la carta del tiempo para el 13 de enero, tomada del Boletín meteorológico publicado en Madrid, en la cual tenemos marcado con línea gruesa dicha trayectoria, según los datos que suministra la citada publicación. Fácilmente se colige de la simple inspección de la carta cuanto llevamos expuesto en las advertencias anteriores: la columna de aire que tenía por base el área de las mínimas presiones penetró en el Mediterráneo, cerca de Orán, procedente del interior del Africa, y encontrando tal vez un obstáculo insuperable en el gran macizo de la Sierra Nevada, en vez de invadir nuestra península retrocedió hacia el Sur pasando no lejos del Estrecho y entró de nuevo en el continente africano; pero la lentitud de su marcha originó el efecto de que los fenómenos se produjeran como si dicho centro de mínima presión hubiera permanecido estacionario.

Vemos, por lo tanto, que en este temporal se encuentran confirmadas todas las leyes establecidas por la Meteorología moderna, y para que nada falte, un área de máximas presiones se indica en la misma carta existente hacia el centro de Europa, siendo el último arco de la línea isobárica de 779 mm el que aparece dibujado. Este anticiclón fué avanzando hacia la península y á partir del día 17 tuvimos buen tiempo en Barcelona y en toda España.

Barcelona. 20 de enero de 1898.


Anàlisi publicat a les Memòries de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona el mes d'Abril de 1898.